Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej

strona 6 z 7

Pytanie nr 51

Id: 6159
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed skrzyżowaniem, jeśli skręcasz w lewo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 52

Id: 6160
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji możesz zatrzymać pojazd na chodniku tuż przed przystankiem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 53

Id: 7146
punkty: 3

Czy postój motoroweru na chodniku, w odległości 20 m od tablicy oznaczającej przystanek autobusowy, jest dopuszczalny?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 54

Id: 7232
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 55

Id: 7334
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 56

Id: 7372
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd na taki czas, aby zapewnić pieszym swobodne dojście do chodnika?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 57

Id: 7373
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy masz prawo ruszyć, gdy piesi wejdą na chodnik?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 58

Id: 7443
punkty: 3

Czy polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 59

Id: 7444
punkty: 3

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed linią złożoną z trójkątów?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 60

Id: 7450
punkty: 3

Czy masz obowiązek stosowania się do poleceń i sygnałów dawanych przez osobę wykonującą roboty na drodze na zlecenie zarządcy drogi?

  Tak
  Nie

strona 6 z 7