Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej

strona 4 z 7

Pytanie nr 31

Id: 6138
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy taka postawa policjanta oznacza, że masz prawo skręcić w prawo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 32

Id: 6139
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać na wprost przez skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 33

Id: 6140
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, masz pierwszeństwo przed pieszym?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 34

Id: 6141
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w lewo, masz obowiązek zatrzymać się przed wjazdem na skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 35

Id: 6142
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed skrzyżowaniem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 36

Id: 6143
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji zamierzając skręcić w prawo masz prawo wjechać na skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 37

Id: 6144
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać przez przejście dla pieszych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 38

Id: 6145
punkty: 3

Czy w tej sytuacji, jadąc poza obszarem zabudowanym, masz obowiązek ułatwić autobusowi włączenie się do ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 39

Id: 6147
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 40

Id: 6148
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz prawo rozpocząć jazdę?

  Tak
  Nie

strona 4 z 7