Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki drogowe poziome

strona 1 z 14

Pytanie nr 1

Id: 544
punkty: 1

Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić zajmowany pas ruchu, gdy zamierzasz jechać na wprost?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 2

Id: 591
punkty: 1

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na pas ruchu po lewej stronie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 3

Id: 595
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy ten znak poziomy wyznacza miejsce bezwzględnego zatrzymania się, nawet w sytuacji, gdy z żadnej ze stron nie nadjeżdża pojazd?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 4

Id: 599
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji widoczna linia przerywana wyznacza Ci miejsce zatrzymania w związku ze znakiem "stop"?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 5

Id: 600
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy ta linia ciągła wyznacza Ci miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakiem "stop"?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 6

Id: 609
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, przy zawracaniu, wolno Ci przejechać przez zakreskowane pole?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 7

Id: 610
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Zamierzasz zawrócić na tym skrzyżowaniu. Czy zajmujesz właściwy pas ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 8

Id: 612
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Skręcasz w lewo na skrzyżowaniu. Czy po wjechaniu na jezdnię poprzeczną znaki poziome pozwalają Ci zająć pas ruchu przy prawej krawędzi jezdni?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 9

Id: 617
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tym miejscu wolno Ci skręcić w lewo i wjechać na stację paliw?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 10

Id: 621
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy widoczna linia złożona z trójkątów wskazuje Ci miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa?

  Tak
  Nie

strona 1 z 14