Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające

strona 7 z 18

Pytanie nr 61

Id: 7288
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy widoczny po prawej stronie jezdni znak pionowy, wskazuje dozwolone kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 62

Id: 7290
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo z zajmowanego pasa ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 63

Id: 7291
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy ten znak informuje Cię, że zbliżasz się do końca autostrady?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 64

Id: 7292
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy z zajmowanego obecnie pasa ruchu wolno Ci skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 65

Id: 7293
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy na widocznym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w prawo z zajmowanego obecnie pasa ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 66

Id: 7294
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 67

Id: 7295
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy widoczna pod znakiem tabliczka informuje o miejscu przeznaczonym do parkowania wyłącznie dla pojazdów samochodowych oznaczonych kartą parkingową?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 68

Id: 7296
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy widoczny po prawej stronie znak pionowy informuje Cię o miejscu przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 69

Id: 7297
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy widoczny znak pionowy informuje Cię, że zbliżasz się do restauracji i hotelu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 70

Id: 7347
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy umieszczona pod tym znakiem informacyjnym tabliczka wskazuje układ dróg podporządkowanych?

  Tak
  Nie

strona 7 z 18