Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające

strona 2 z 18

Pytanie nr 11

Id: 2875
punkty: 1

Kierujesz pojazdem członowym o dopuszczalnej masie całkowitej 24 ton. Czy na drodze za tym znakiem postój Twojego pojazdu dozwolony jest tylko na wyznaczonych w tym celu parkingach?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 12

Id: 3040
punkty: 1

Czy ten znak oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 13

Id: 3081
punkty: 1

Czy ten znak uprzedza Cię o niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 14

Id: 3083
punkty: 1

Czy jadąc na wprost będziesz poruszał się drogą z pierwszeństwem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 15

Id: 3085
punkty: 1

Czy w tej sytuacji jesteś informowany o końcu drogi z pierwszeństwem przejazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 16

Id: 3090
punkty: 1

Czy za tym znakiem, znajdujące się na jezdni urządzenia wymuszające powolną jazdę, mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 17

Id: 3093
punkty: 1

Czy w tak oznakowanej zatoce, możesz zatrzymać każdy pojazd w celu wysadzenia pasażera?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 18

Id: 3103
punkty: 1

Czy w tej sytuacji droga z pierwszeństwem przejazdu kończy się na najbliższym skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 19

Id: 3178
punkty: 1

Kierujesz pojazdem na drodze oznaczonej tym znakiem pionowym. Czy na odcinku za znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd, aby wysadzić pasażera?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 20

Id: 3346
punkty: 1

Czy za tym znakiem, w razie zatrzymania pojazdu wskutek zatoru drogowego, masz obowiązek zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5m?

  Tak
  Nie

strona 2 z 18