Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą, spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych, stanem świadomości i zmęczeniem

strona 1 z 3

Pytanie nr 1

Id: 916
punkty: 2

Czy w trakcie prowadzenia pojazdu, wraz z upływem czasu, poprawia się Twoja zdolność dostrzegania znaków i sygnałów drogowych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 2

Id: 919
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy gdy prowadzisz w stanie pobudzenia emocjonalnego, to maleje Twoja zdolność koncentracji uwagi?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 3

Id: 3187
punkty: 2

Czy zażycie przez prowadzącego pojazd niewielkiej ilości narkotyku wpływa na poprawę zdolności do prawidłowej oceny ryzyka na drodze?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 4

Id: 3232
punkty: 2

Czy kierujący pojazdem po spożyciu alkoholu, może mieć trudności w jednoczesnym wykonywaniu dwóch i więcej czynności?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 5

Id: 6316
punkty: 2

Czy spożycie amfetaminy może zwiększać skłonność kierowcy do ryzykownych i agresywnych zachowań?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 6

Id: 6317
punkty: 2

Czy zażycie leków uspokajających i nasennych, może zaburzać u kierującego kontrolę toru jazdy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 7

Id: 6318
punkty: 2

Czy spożyty alkohol wpływa na zmianę pola widzenia kierującego pojazdem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 8

Id: 6320
punkty: 2

Czy substancje psychoaktywne (m. in. "dopalacze") wpływają na zdolność bezpiecznego kierowania pojazdem nawet przez najbardziej doświadczonych kierowców?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 9

Id: 6321
punkty: 2

Czy w każdym przypadku, po zażyciu leku przepisanego przez lekarza, możesz kierować pojazdem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 10

Id: 6322
punkty: 2

Czy zamierzając kierować pojazdem po zażyciu leków, powinieneś upewnić się, że nie mają one negatywnego wpływu na twój stan psychofizyczny?

  Tak
  Nie

strona 1 z 3