Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki zakazu, nakazu

strona 6 z 14

Pytanie nr 51

Id: 6021
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo za tym znakiem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 52

Id: 6022
punkty: 3

Czy ograniczenie prędkości określone tym znakiem obowiązuje tylko do najbliższego skrzyżowania?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 53

Id: 6023
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy wolno Ci zawrócić na tym skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 54

Id: 6024
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 55

Id: 7270
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek jazdy na wprost?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 56

Id: 7271
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, na skrzyżowaniu, wolno Ci poruszać się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku nakazu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 57

Id: 7272
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy wolno Ci zatrzymać się na odcinku jezdni przed widocznym znakiem w celu wysadzenia pasażera?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 58

Id: 7274
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 59

Id: 7277
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 60

Id: 7279
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy widoczny po lewej stronie jezdni znak zakazu zabrania Ci zawracania na najbliższym skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

strona 6 z 14