Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki zakazu, nakazu

strona 12 z 14

Pytanie nr 111

Id: 9385
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji na najbliższym skrzyżowanie wolno Ci jechać na wprost?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 112

Id: 9564
punkty: 3

Czy w przedstawionej sytuacji możesz zatrzymać pojazd za znakiem na poboczu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 113

Id: 9565
punkty: 3

Czy w przedstawionej sytuacji możesz zatrzymać pojazd przed znakiem na poboczu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 114

Id: 9633
punkty: 3

Czy w przedstawionej sytuacji dozwolone jest zawracanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 115

Id: 9634
punkty: 3

Czy widoczny znak zakazu obowiązuje tylko do najbliższego skrzyżowania włącznie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 116

Id: 9652
punkty: 3

Czy w przedstawionej sytuacji możesz skręcić na widocznym skrzyżowaniu w lewo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 117

Id: 9668
punkty: 3

Czy na przedstawionej drodze znak zakazujący wyprzedzania przestaje obowiązywać po zakończeniu zakrętu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 118

Id: 9979
punkty: 3

Czy w przedstawionej sytuacji możesz skręcić w prawo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 119

Id: 10140
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji musisz zatrzymać się dokładnie przed znakiem pionowym "Stop"?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 120

Id: 10141
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy wolno Ci kontynuować jazdę w prawo bez zatrzymania?

  Tak
  Nie

strona 12 z 14