Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

strona 1 z 8

Pytanie nr 1

Id: 1252
punkty: 1

Kierując motocyklem, uczestniczysz w wypadku drogowym, w którym jest ranny. Czy obowiązuje Cię zakaz usuwania pojazdu z miejsca wypadku?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 2

Id: 1258
punkty: 1

Czy w tej sytuacji masz obowiązek przesunąć uszkodzony motocykl na pobocze drogi?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 3

Id: 1259
punkty: 1

Czy w tej sytuacji masz obowiązek przesunąć na pobocze motocykl, który uległ awarii?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 4

Id: 1262
punkty: 1

Czy w tej sytuacji masz obowiązek przesunąć uszkodzony motocykl na pas awaryjny?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 5

Id: 1264
punkty: 1

Czy w tej sytuacji masz obowiązek przestawić uszkodzony motocykl na pas awaryjny?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 6

Id: 1278
punkty: 1

Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować postój uszkodzonego ciągnika rolniczego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 7

Id: 2420
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci opuścić miejsce zdarzenia, bo uznałeś, że sprawca wypadku udzieli pomocy poszkodowanemu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 8

Id: 2430
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Wiesz, że wkrótce na miejsce zdarzenia przybędą służby ratunkowe. Czy powinieneś nakłaniać sprawcę, aby zawiózł poszkodowanego do szpitala?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 9

Id: 2432
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, dzwoniąc pod numer alarmowy, w pierwszej kolejności powinieneś określić miejsce zdarzenia?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 10

Id: 2438
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy widząc ludzi w płonącym samochodzie, masz obowiązek, jeśli jest to możliwe, udzielić im pierwszej pomocy i wezwać straż pożarną?

  Tak
  Nie

strona 1 z 8