Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

strona 1 z 6

Pytanie nr 1

Id: 2332
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do zachowania szczególnej ostrożności?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 2

Id: 2333
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji jesteś zwolniony z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 3

Id: 2429
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek upewnić się, że z żadnej strony nie nadjeżdża pociąg?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 4

Id: 2434
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy zbliżając się do widocznego przejazdu, masz obowiązek upewnić się, że w czasie, gdy będziesz przez niego przejeżdżał, nie nadjedzie pociąg?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 5

Id: 2436
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w sytuacji, kiedy zapory kolejowe są podniesione masz obowiązek upewnienia się, czy nie zbliża się pociąg?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 6

Id: 2440
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 7

Id: 2442
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy po ruszeniu pojazdu znajdującego się przed Tobą wolno Ci przejechać przez widoczny przejazd bez ponownego zatrzymania się?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 8

Id: 2443
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy wolno Ci wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli półzapory zostały całkowicie podniesione, a sygnał czerwony jeszcze nie został wyłączony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 9

Id: 2448
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, mając zamiar jechać w lewo za przejazdem kolejowym, możesz kontynuować jazdę?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 10

Id: 2458
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci wjechać na widoczny przejazd kolejowy, jeżeli czerwone światło już zgasło, ale półzapory nie zostały jeszcze całkowicie podniesione?

  Tak
  Nie

strona 1 z 6