Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się

strona 5 z 6

Pytanie nr 41

Id: 7421
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 42

Id: 7422
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd, aby umożliwić pieszemu przejście przez jezdnię?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 43

Id: 7423
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pieszymi?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 44

Id: 7425
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 45

Id: 7426
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 46

Id: 7427
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 47

Id: 7434
punkty: 3

Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz pierwszeństwo przed pieszymi?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 48

Id: 7467
punkty: 3

Czy w tej sytuacji, znajdując się w strefie ruchu, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 49

Id: 7882
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji zbliżając się do pieszego na jezdni, masz obowiązek zmniejszyć prędkość pojazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 50

Id: 9329
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w strefie zamieszkania piesi idący jezdnią są obowiązani iść obok siebie?

  Tak
  Nie

strona 5 z 6