Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się

strona 2 z 6

Pytanie nr 11

Id: 2374
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 12

Id: 2375
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Zamierzasz wjechać do bramy. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 13

Id: 2381
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pieszymi?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 14

Id: 2384
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy jadąc na wprost, masz obowiązek jechać powoli?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 15

Id: 2387
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 16

Id: 2389
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd, by umożliwić pieszemu przejście przez jezdnię?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 17

Id: 2391
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek umożliwić pieszemu przejście przez jezdnię?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 18

Id: 2392
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się, aby umożliwić przejazd osobie niepełnosprawnej?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 19

Id: 2395
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz prawo powoli kontynuować jazdę, uważając na pieszych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 20

Id: 2397
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

W tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę?

  Tak
  Nie

strona 2 z 6