Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

strona 1 z 9

Pytanie nr 1

Id: 904
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji należy rozpocząć hamowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 2

Id: 928
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Jedziesz drogą z pierwszeństwem. Czy w tej sytuacji, w razie potrzeby, należy powstrzymać się od dalszej jazdy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 3

Id: 2220
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Poruszasz się drogą z pierwszeństwem. Czy w tej sytuacji należy podjąć natychmiastową próbę zatrzymania?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 4

Id: 2273
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek obserwować zachowania rowerzysty?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 5

Id: 2279
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy zbliżając się do przejścia dla pieszych masz obowiązek obserwować jego otoczenie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 6

Id: 2281
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, włączając się do ruchu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 7

Id: 2286
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, zjeżdżając z drogi do posesji, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 8

Id: 2287
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy wyjeżdżając z posesji na drogę, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 9

Id: 2292
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy wjeżdżając z drogi gruntowej na drogę twardą, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 10

Id: 2305
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy wtej sytuacji przy wjeżdżaniu na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

strona 1 z 9