Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Omijanie, wymijanie, cofanie

strona 1 z 6

Pytanie nr 1

Id: 799
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, wykonując manewr omijania, masz obowiązek zatrzymać się w razie potrzeby?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 2

Id: 809
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, podczas omijania, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 3

Id: 2246
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz prawo ominąć przeszkodę wykorzystując część jezdni przeznaczoną dla jadących z przeciwka?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 4

Id: 2254
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji zmniejszenie prędkości jest uzasadnione?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 5

Id: 2255
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji właściwie przygotowujesz się do wymijania?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 6

Id: 2258
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd na czas przejazdu pojazdu jadącego z przeciwka?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 7

Id: 2260
punkty: 2

Czy przed ominięciem widocznej przeszkody masz obowiązek ocenić sytuację za pojazdem na pozostałych pasach ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 8

Id: 3154
punkty: 2

Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 9

Id: 3155
punkty: 2

Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 10

Id: 3157
punkty: 2

Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od omijanej przeszkody?

  Tak
  Nie

strona 1 z 6