Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy

strona 12 z 14

Pytanie nr 111

Id: 10706
punkty: 2

Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem nr 4 przejeżdża przed kierującym pojazdem nr 2?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 112

Id: 10713
punkty: 2

Czy kierujący jadący lewym pasem ruchu ciągnikiem siodłowym z cysterną ma obowiązek już w tym miejscu umożliwić pojazdowi jadącemu przed Tobą zmianę pasa ruchu na sąsiedni?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 113

Id: 10715
punkty: 2

Czy kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić pojazdowi jadącemu przed Tobą zmianę pasa ruchu na prawy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 114

Id: 10716
punkty: 2

Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu jest obowiązany umożliwić tobie zmianę pasa ruchu ?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 115

Id: 10717
punkty: 2

Czy kierujący poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany umożliwić już w tym miejscu zmianę pasa ruchu pojazdowi jadącemu przed Tobą?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 116

Id: 10718
punkty: 2

Czy kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu po ominięciu tego znaku ma obowiązek umożliwić Tobie zmianę pasa ruchu ?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 117

Id: 10719
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy kierujący pojazdem koloru białego znajdujący się na lewym pasie ruchu w sposób właściwy umożliwia przejazd pojazdu uprzywilejowanego ?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 118

Id: 10720
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy pokazana sytuacja przedstawia poprawnie utworzony "korytarz życia"?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 119

Id: 10721
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji żółty pojazd pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej może poruszać się po drodze przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 120

Id: 10722
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu?

  Tak
  Nie

strona 12 z 14