Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój

strona 11 z 11

Pytanie nr 101

Id: 10707
punkty: 2

Czy kierujący zespołem pojazdów, który zatrzymał się na środku tej jezdni, zachował się prawidłowo wobec kierującego pojazdem uprzywilejowanym straży pożarnej ?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 102

Id: 10708
punkty: 2

Czy kierujący pojazdami utworzyli prawidłowo "korytarz życia" w celu umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 103

Id: 10709
punkty: 2

Czy kierujący pojazdami w sposób właściwy umożliwili swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 104

Id: 10710
punkty: 2

Czy wszyscy kierujący w sposób właściwy zapewniają swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego ?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 105

Id: 10711
punkty: 2

Czy z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób przedstawiony na zdjęciu może skorzystać kierujący pojazdem pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej ?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 106

Id: 10712
punkty: 2

Czy kierujący tym pojazdem, nie należącym do zarządcy drogi, może skorzystać z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, do której zbliża się celem usunięcia zawilgocenia w miejscu wypadku ?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 107

Id: 10730
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy kierujący tymi pojazdami umożliwili swobodny przejazd pojazdom uprzywilejowanym tworząc tzw. "korytarz życia"?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 108

Id: 10731
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy kierujący pojazdem ciężarowym, zatrzymując się w tym miejscu postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami ?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 109

Id: 10732
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy kierujący pojazdami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami usunęli się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 110

Id: 10733
punkty: 2

Czy w wyjątkowej sytuacji np.ratowania życia, przy zachowaniu szczególnej ostrożności,możesz skorzystać z drogi pojazdu uprzywilejowanego?

  Tak
  Nie

strona 11 z 11