Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki ostrzegawcze

strona 7 z 12

Pytanie nr 61

Id: 7262
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do wielotorowego przejazdu kolejowego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 62

Id: 7264
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy umieszczona pod widocznym znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 63

Id: 7265
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem z prawej strony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 64

Id: 7266
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, znak ostrzegawczy oznacza, że zbliżasz się do kilku niebezpiecznych zakrętów, z których pierwszy jest w prawo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 65

Id: 7267
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, znak ostrzegawczy oznacza, że zbliżasz się do miejsca, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 66

Id: 7268
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy umieszczona pod widocznym znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 67

Id: 7289
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy widoczna pod znakiem tabliczka wskazuje odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 68

Id: 7438
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany zbliżaniu się do znacznego wzniesienia drogi?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 69

Id: 8062
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy ten znak ostrzega, że zbliżasz się do skrzyżowania z wlotem drogi jednokierunkowej występującej z lewej strony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 70

Id: 8063
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo?

  Tak
  Nie

strona 7 z 12