Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty

strona 1 z 1

Pytanie nr 1

Id: 2684
punkty: 1

Czy kierując tramwajem jesteś obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu dokument stwierdzający dopuszczenie tramwaju do ruchu?

  Tak.
  Nie, ponieważ taki dokument znajduje się tylko w zajezdni.
  Nie, ponieważ taki dokument nie dotyczy tramwaju.

Pytanie nr 2

Id: 2686
punkty: 1

Kto jest uprawniony do kontroli dokumentów kierującego tramwajem?

  Policjant lub strażnik miejski.
  Funkcjonariusz dowolnej służby, ale tylko w obecności przedstawiciela nadzoru ruchu.
  Tylko policjant.

Pytanie nr 3

Id: 3945
punkty: 1

Czy kierując tramwajem, jesteś zobowiązany mieć przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu?

  Tak.
  Nie, ponieważ ten dokument znajduje się tylko w siedzibie firmy.
  Tak, ale nie musi okazywać go do kontroli

Pytanie nr 4

Id: 4066
punkty: 1

Które, z tych oznaczeń tramwaju, oprócz oznakowania liniowego, jest wymagane?

  Numer taborowy.
  Tablica rejestracyjna, jak samochody.
  Numer taborowy, logo i nazwa miasta, w którym porusza się tramwaj.

Pytanie nr 5

Id: 4069
punkty: 1

Czy kierując tramwajem, masz obowiązek posiadać przy sobie pozwolenie na kierowanie tym pojazdem?

  Tak, zawsze.
  Nie, ponieważ nie jest wymagane w komunikacji miejskiej.
  Nie, o ile posiada odpowiedni dokument wydany przez pracodawcę.

Pytanie nr 6

Id: 7102
punkty: 1

Jaki dokument uprawnia do kierowania tramwajem?

  Prawo jazdy kategorii B.
  Prawo jazdy kategorii C.
  Pozwolenie do kierowania tramwajem.

Pytanie nr 7

Id: 7103
punkty: 1

Który z wymienionych dokumentów powinieneś posiadać przy sobie kierując tramwajem?

  Świadectwo kwalifikacji.
  Prawo jazdy.
  Pozwolenie na kierowanie tramwajem.

strona 1 z 1