Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Różne pola widzenia motorniczego

strona 1 z 1

Pytanie nr 1

Id: 4009
punkty: 3

Jak się zachowasz wjeżdżając na skrzyżowanie równorzędne?

  Patrzę tylko na wprost.
  Obserwuję całe skrzyżowanie i jego otoczenie.
  Patrzę tylko na prawo.

Pytanie nr 2

Id: 4136
punkty: 3

W jaki sposób powinno być ustawione wewnętrzne lusterko w tramwaju?

  Aby widzieć tylko przestrzeń kabiny motorniczego.
  Aby widzieć przestrzeń wagonu w pobliżu drzwi.
  Aby widzieć obrys pojazdu.

Pytanie nr 3

Id: 4169
punkty: 3

Jak motorniczy powinien ustawić prawe zewnętrzne lusterko?

  Aby widać było cały peron i pasażerów.
  Aby był widoczny bok tramwaju oraz przestrzeń za pojazdem.
  Może je złożyć, ponieważ podczas jazdy nie jest przydatne.

Pytanie nr 4

Id: 4551
punkty: 3

Co powinien zrobić motorniczy przed wjechaniem na zwrotnicę?

  Spojrzeć wyłącznie na sygnalizator wskazujący kierunek ustawienia zwrotnicy.
  Spojrzeć na iglicę zwrotnicy oraz na sygnalizator wskazujący kierunek ustawienia zwrotnicy.
  Spojrzeć wyłącznie w kierunku jazdy.

Pytanie nr 5

Id: 4552
punkty: 3

Co powinien zrobić motorniczy widząc sygnalizator informujący o przestawieniu zwrotnicy w prawo?

  Spojrzeć na iglice zwrotnicy, aby upewnić się, że jest przestawiona w odpowiednim kierunku.
  Kierować się wyłącznie wskazaniem sygnalizatora.
  W każdym przypadku zatrzymać tramwaj i wyjść do zwrotnicy.

Pytanie nr 6

Id: 7076
punkty: 3

Jakie czynniki mogą ograniczać pole widzenia motorniczego?

  Osoby znajdujące się w kabinie.
  Jedynie niekorzystne warunki atmosferyczne.
  Reklamy umieszczone na bokach tramwaju.

Pytanie nr 7

Id: 7077
punkty: 3

Który z wymienionych czynników może mieć wpływ na zmniejszenie pola widzenia motorniczego?

  Jedynie intensywne opady atmosferyczne.
  Osoba znajdująca się w kabinie.
  Ergonomia fotela.

Pytanie nr 8

Id: 7078
punkty: 3

Czy wzrost prędkości może mieć wpływ na sposób postrzegania przez motorniczego?

  Tak, większa prędkość powoduje zmianę postrzegania.
  Nie, postrzeganie przy dużej prędkości nie różni się od postrzegania przy mniejszych prędkościach.
  Tak, ale tylko w przypadku jazdy w warunkach ograniczonej widoczności.

Pytanie nr 9

Id: 7079
punkty: 3

Jaki czynnik może zakłócić prawidłowy sposób obserwacji drogi w czasie prowadzenia tramwaju w nocy?

  Brak zdolności rozróżniania kształtów w mroku.
  Używanie właściwie dobranych okularów do jazdy nocnej.
  Właściwa ostrość wzroku kierującego.

strona 1 z 1