Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy

strona 2 z 2

Pytanie nr 11

Id: 4131
punkty: 3

Jak powienien zachować się motorniczy, jeżeli główki szyn są zalane wodą na znaczynym odcinku?

  Zatrzymać tramwaj.
  Przejechać z małą prędkością.
  Przejechać z dużą prędkością.

Pytanie nr 12

Id: 4132
punkty: 3

Jak powienien zachować się motorniczy, jeśli zauważy kamienie w rowkach szyn?

  Przejechać z maksymalną prędkością, aby kamienie zostały odrzucone na boki.
  Przejechać powoli, gdyż mała prędkość zapewnia, że tramwaj nie wykolei się.
  Usunąć je przed przejechaniem takiego odcinka torów.

Pytanie nr 13

Id: 4167
punkty: 3

Co zrobisz, by zmniejszyć efekt wewnętrznego zaparowania przedniej szyby podczas jazdy w deszczu?

  Włączę wycieraczkę przedniej szyby.
  Włączę klimatyzację z nadmuchem powietrza na przednią szybę.
  Skieruję nadmuch powietrza na nogi.

Pytanie nr 14

Id: 4548
punkty: 3

Na czym polega zjawisko "pocenia się szyn"?

  Na zmoczeniu szyn przez opady deszczu.
  Na osiadaniu wilgoci na wychłodzonych szynach, głównie jesienią.
  Na odparowaniu wilgoci po deszczu.

Pytanie nr 15

Id: 4549
punkty: 3

Jak powinien zachować się kierujący tramwajem, gdy zaczyna padać deszcz?

  Stosować łagodniejszy rozruch.
  Stosować bardziej energiczny rozruch.
  Nie zmieniać sposobu rozruchu.

Pytanie nr 16

Id: 7071
punkty: 3

Czy w tej sytuacji jednoczesna jazda obu tramwajów na wprost jest dozwolona?

  Tak, bez ograniczeń.
  Tak, pod warunkiem nieprzekraczania prędkości 5 km/h.
  Nie.

Pytanie nr 17

Id: 7072
punkty: 3

Jakie mogą być przyczyny nieprzylegania iglic zwrotnicy?

  Obce przedmioty znajdujące się w międzytorzu.
  Woda.
  Zalegający tam śnieg.

Pytanie nr 18

Id: 7073
punkty: 3

Co może być przyczyną nadmiernego poślizgu?

  Zalegające liście na szynach.
  Woda w torowisku.
  Śnieg na szynach.

Pytanie nr 19

Id: 7074
punkty: 3

Co może być przyczyną nadmiernego poślizgu tramwaju podczas rozruchu i hamowania?

  Czarna szyna "mada".
  Zapiaszczone torowisko.
  Obfite opady śniegu.

Pytanie nr 20

Id: 7075
punkty: 3

W jakim przypadku zalecane jest stosowanie piasecznic stanowiących wyposażenie tramwaju?

  Tylko na nawierzchni pokrytej wodą.
  Tylko na nawierzchni pokrytej śniegiem.
  Na śliskiej szynie.

strona 2 z 2