Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Odstępy i hamowanie pojazdu

strona 1 z 2

Pytanie nr 1

Id: 3976
punkty: 3

W jaki sposób kierujący tramwajem powinien hamować?

  Wykorzystując za każdym razem hamulce szynowe.
  W sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
  Wykorzystując za każdym razem piasecznicę.

Pytanie nr 2

Id: 4099
punkty: 3

Z czym powinien liczyć się motorniczy holując uszkodzony tramwaj?

  Ze zwiększonym prawdopodobieństwem wykolejenia tramwaju na ostrym łuku.
  Z wydłużeniem drogi hamowania.
  Ze skróceniem drogi hamowania.

Pytanie nr 3

Id: 4115
punkty: 3

W jaki sposób motorniczy może regulować siłę hamowania hamulców szynowych?

  Tylko w ograniczonym zakresie.
  W każdym zakresie.
  Nie ma wpływu na regulowanie siły hamowania tych hamulców.

Pytanie nr 4

Id: 4117
punkty: 3

Jaki powinien być odstęp od poprzedzającego tramwaju podczas jazdy?

  Wynosić minimum 10m.
  Wynosić tyle, aby możliwe było bezkolizyjne zatrzymanie pojazdu.
  Jest regulowany wewnętrznymi przepisami przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 5

Id: 4118
punkty: 3

Które z wymienionych hamulców zostaną uruchomione, jeżeli puścisz czuwak podczas jazdy?

  Wyłącznie hamulce szynowe.
  Włącznie hamulce szczękowe.
  Hamowanie awaryjne (hamulce: szynowy, szczękowy i minimalnie elektrodynamiczny).

Pytanie nr 6

Id: 4119
punkty: 3

Jak należy się zachować wjeżdżając na przystanek?

  Hamować szybko i gwałtownie.
  Hamować płynnie i zdecydowanie.
  Hamować wykorzystując jednocześnie wszystkie 3 rodzaje hamulców.

Pytanie nr 7

Id: 4120
punkty: 3

W jaki sposób należy hamować po wyprowadzeniu tramwaju z poślizgu?

  Z mniejszą siłą, tak aby nie dopuścić do kolejnego zablokowania kół.
  Zwalniając czuwak.
  Za pomocą przeciwprądu, po uprzednim przestawieniu nawrotnika jazdy na jazdę do tyłu.

Pytanie nr 8

Id: 4121
punkty: 3

Co powinieneś założyć ustalając odstęp od poprzedzającego tramwaju?

  że kierujący nim może gwałtownie zahamować.
  że kierujący nim nie będzie gwałtownie hamował, ponieważ wiezie pasażerów.
  że kierujący nim nie będzie gwałtownie hamował, ponieważ widzi w lusterku tramwaj jadący za nim.

Pytanie nr 9

Id: 4122
punkty: 3

Od czego może zależeć bezpieczny odstęp od poprzedzającego tramwaju?

  Od czasu przejazdu zawartego w rozkładzie jazdy.
  Od aktualnych warunków atmosferycznych.
  Od liczby przystanków na danej trasie.

Pytanie nr 10

Id: 4123
punkty: 3

Do czego powinna być dostosowana w szczególności prędkość tramwaju, od której zależy możliwość bezpiecznego zatrzymania się?

  Od stanu torowiska i widoczności drogi.
  Od mocy i liczby silników tramwaju.
  Od liczby równoległych torów.

strona 1 z 2