Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Akcje ratunkowe

strona 1 z 2

Pytanie nr 1

Id: 2143
punkty: 2

Jak często należy obracać poszkodowanego nieurazowego na drugi bok po ułożeniu go w pozycji bezpiecznej?

  Co 60 minut.
  Co 30 minut.
  Co 15 minut.

Pytanie nr 2

Id: 2145
punkty: 2

Stwierdzasz brak oddechu u dziecka. Nie masz nikogo do pomocy. Które z wymienionych działań należy podjąć?

  Wezwać pomoc, a następnie prowadzić sztuczne oddechy i uciśnięcia klatki piersiowej.
  Przez 1 minutę prowadzić sztuczne oddechy i uciśnięcia klatki piersiowej, po czym wezwać pomoc.
  Przez 15 minut prowadzić sztuczne oddechy i uciśnięcia klatki piersiowej, po czym wezwać pomoc.

Pytanie nr 3

Id: 2163
punkty: 2

Co należy zrobić w przypadku krwotoku z nosa?

  Ucisnąć skrzydełka nosa i pochylić głowę do przodu.
  Nie tamować i poczekać, aż krew przestanie płynąć.
  Ucisnąć skrzydełka nosa i odchylić głowę do tyłu.

Pytanie nr 4

Id: 2177
punkty: 2

Czym należy poprzedzić uciskanie klatki piersiowej u niemowlęcia, które zostało ułożone na stole lub podłodze?

  Podłożeniem pod jego plecy pieluchy czy ręczniczka, tak by czoło, broda i klatka piersiowa dziecka znajdowały się w jednej linii.
  Uniesieniem nóg dziecka do góry, tak by krew napłynęła do serca.
  Podłożeniem poduszki pod głowę dziecka.

Pytanie nr 5

Id: 2180
punkty: 2

Który z objawów wskazuje na złamanie żeber u poszkodowanego zachowującego przytomność?

  Poszkodowany skarży się na ból, który nasila się przy głębokim oddychaniu i poruszaniu się.
  Poszkodowany kuleje na lewą nogę.
  Poszkodowany skarży się na ból brzucha.

Pytanie nr 6

Id: 2188
punkty: 2

Poszkodowany ma złamanie zamknięte kończyny dolnej i skarży się na silny ból. Czeka na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego. Jakie działania powinien podjąć świadek zdarzenia?

  Zachęcać poszkodowanego, aby się nie ruszał.
  Podać środki przeciwbólowe.
  Postarać się ułożyć kończynę powyżej serca.

Pytanie nr 7

Id: 2190
punkty: 2

Co należy zrobić w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego oraz braku oddechu u poszkodowanego w wypadku drogowym?

  Przygiąć głowę poszkodowanego do klatki piersiowej.
  Włożyć poszkodowanemu pod głowę coś miękkiego, np. zwiniętą kurtkę.
  Rozpocząć resuscytację krążeniowo - oddechową

Pytanie nr 8

Id: 2199
punkty: 2

W jakim przypadku u poszkodowanego nie zastosujesz automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)?

  Gdy nastąpiło zatrzymanie krążenia.
  Gdy nastąpiło zatrzymanie krążenia, a AED zaleca wyładowanie.
  Gdy poszkodowany ma mokre ubranie lub leży w kałuży.

Pytanie nr 9

Id: 4601
punkty: 2

Co powinieneś zrobić jeżeli na skutek wypadku drogowego, wokół tramwaju zbiera się paliwo wyciekające z uszkodzonych pojazdów?

  Odłączyć pantograf od sieci i przeprowadzić ewakuację pasażerów w bezpieczne miejsce.
  Natychmiast oddalić się od tramwaju, pozostawiając decyzje o ewakuacji pasażerom.
  Poczekać w tramwaju na przyjazd Straży Pożarnej.

Pytanie nr 10

Id: 4602
punkty: 2

Kierujesz pojazdem szynowym. Jak postąpisz, gdy zauważysz pożar instalacji elektrycznej?

  Zatrzymam pojazd, otworzę drzwi w celu ewakuacji pasażerów, odłącze pantograf od sieci i przystąpie do gaszenia pożaru.
  Dojadę do najbliższego przystanku, a następnie zawiadomię Straż Pożarną.
  Jak najszybciej opuszczę tramwaj.

strona 1 z 2