Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem

strona 2 z 2

Pytanie nr 11

Id: 6968
punkty: 2

Czy widząc ten sygnał możesz skręcić w prawo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 12

Id: 6969
punkty: 2

Czy widząc ten sygnał masz prawo skręcić w lewo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 13

Id: 6970
punkty: 2

Czy widząc ten sygnał masz prawo wjechać za sygnalizator?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 14

Id: 6971
punkty: 2

Czy ten sygnał oznacza, że podczas skrętu w lewo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 15

Id: 6972
punkty: 2

Czy ten sygnał oznacza, że podczas skrętu w lewo występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 16

Id: 6973
punkty: 2

Czy kierując tramwajem, masz obowiązek zatrzymać się na sygnał dawany przez umundurowanego policjanta?

  Tak
  Nie

strona 2 z 2