Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Dodatkowe znaki drogowe dla kierującego tramwajem

strona 2 z 3

Pytanie nr 11

Id: 6952
punkty: 3

Czy ten znak ostrzega Cię o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch tramwajów jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 12

Id: 6953
punkty: 3

Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym tramwaj wzbudza wydzieloną dla siebie fazę?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 13

Id: 6954
punkty: 3

Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do znacznego wzniesienia toru tramwajowego o wartości podanej na znaku?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 14

Id: 6955
punkty: 3

Czy ten znak ostrzega cię o znacznym spadku podłużnym toru tramwajowego o wartości podanej na znaku?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 15

Id: 6956
punkty: 3

Czy ten znak ostrzega cię o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego o wartości podanej na znaku?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 16

Id: 6957
punkty: 3

Czy ten znak ostrzega cię o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym skręcając podczas jego opuszczania, jesteś obowiązany ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 17

Id: 6958
punkty: 3

Czy ten znak zobowiązuje Cię do zachowania szczególnej ostrożności?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 18

Id: 6959
punkty: 3

Czy ten znak, zabrania Ci przekraczania prędkości, określonej na znaku?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 19

Id: 6960
punkty: 3

Czy zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje od miejsca jego umieszczenia do najbliższego skrzyżowania dróg?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 20

Id: 6961
punkty: 3

Czy zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje od miejsca jego umieszczenia do najbliższego skrzyżowania torów?

  Tak
  Nie

strona 2 z 3