Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci

strona 1 z 1

Pytanie nr 1

Id: 2782
punkty: 1

Czy wychodząc z tramwaju podczas postoju na pętli, powinieneś zabezpieczyć go przed uruchomieniem przez osoby niepowołane?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 2

Id: 2802
punkty: 1

Czy podczas długotrwałej awarii możesz pozwolić pasażerom opuścić tramwaj, nawet jeśli może to utrudnić ruch lub narazić ich na niebezpieczeństwo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 3

Id: 4023
punkty: 1

Czy przed ręcznym przełożeniem zwrotnicy motorniczy powinien "zaparkować" tramwaj?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 4

Id: 4024
punkty: 1

Czy w czasie postoju na pętli masz prawo opuścić tramwaj bez zabezpieczenia go?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 5

Id: 4173
punkty: 1

Czy ze względu na nakaz zabezpieczenia pojazdu w czasie postoju wszystkie drzwi tramwaju powinny pozostać zamknięte, gdy w kabinie przebywa motorniczy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 6

Id: 7042
punkty: 1

Czy masz obowiązek upewnić się, że wszyscy pasażerowie wysiedli z tramwaju, zanim wjedziesz na teren zajezdni?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 7

Id: 7043
punkty: 1

Czy masz prawo wjechać na teren zajezdni nie upewniając się, że wszyscy pasażerowie wysiedli z tramwaju?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 8

Id: 7044
punkty: 1

Czy masz obowiązek zabezpieczyć tramwaj przed możliwością samoczynnego ruszenia w przypadku, gdy zamierzasz się od niego oddalić?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 9

Id: 7045
punkty: 1

Czy zanim oddalisz się od tramwaju, masz obowiązek zabezpieczyć go przed możliwością uruchomienia przez osobę niepowołaną?

  Tak
  Nie

strona 1 z 1