Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się

strona 2 z 2

Pytanie nr 11

Id: 7039
punkty: 3

Czy w tej sytuacji, kierując tramwajem, masz prawo użyć sygnału dźwiękowego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 12

Id: 7040
punkty: 3

Czy w tej sytuacji, kierując tramwajem, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście, który jedzie drogą dla rowerów?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 13

Id: 7041
punkty: 3

Czy masz prawo wyprzedzić rowerzystę, jeśli odstęp tramwaju od niego wynosi 0,5 m?

  Tak
  Nie

strona 2 z 2