Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności i stosunku do innych użytkowników drogi

strona 1 z 2

Pytanie nr 1

Id: 2611
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji kierujący tramwajem ma obowiązek zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 2

Id: 2612
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy tramwaj, jako pojazd szynowy posiada pierwszeństwo przed pieszymi przechodzącymi przez przejście dla pieszych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 3

Id: 2614
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy kierujący tramwajem skręcając w drogę poprzeczną, posiada pierwszeństwo przed pieszymi przechodzącymi na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi na którą wjeżdża, gdyż opuszcza skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 4

Id: 2740
punkty: 3

Czy w takiej sytuacji masz prawo ruszyć nie czekając aż pieszy opuści przejście dla pieszych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 5

Id: 3501
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy fakt, że pieszy porusza się w miejscu niedozwolonym, zwalnia Cię z obowiązku uważnego obserwowania jego zachowania i adekwatnego reagowania?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 6

Id: 3502
punkty: 3

Czy w tej sytuacji motorniczy powien zaczekać, aż pieszy opuści przejście?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 7

Id: 4546
punkty: 3

Czy w takiej sytuacji masz pierwszeństwo przed pieszym?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 8

Id: 7034
punkty: 3

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się w miejscu wskazanym przez linię warunkowego zatrzymania?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 9

Id: 7035
punkty: 3

Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 10

Id: 7036
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji powinieneś przygotować się do hamowania?

  Tak
  Nie

strona 1 z 2