Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Technika kierowania pojazdem

strona 2 z 3

Pytanie nr 11

Id: 7680
punkty: 3

Co powinieneś widzieć we właściwie ustawionym lusterku zewnętrznym kierując autobusem?

  Tylko obszar przestrzeni obok pojazdu.
  Tylko obszar przestrzeni za pojazdem.
  Fragment boku pojazdu i odpowiedni do strony pojazdu obszar przestrzeni za nim.

Pytanie nr 12

Id: 7682
punkty: 3

W jaki sposób powinieneś zwiększać prędkość jazdy autobusu, chcąc jechać ekonomicznie?

  Tak dobierając bieg, aby wskazówka obrotomierza po zmianie biegu na wyższy, nie spadała poniżej zakresu zielonego pola.
  Jak najszyciej osiągając maksymalne prędkości na każdym biegu.
  Zmieniając kolejno biegi wtedy, gdy wskazówka obrotomierza wychyla się do maksimum.

Pytanie nr 13

Id: 7683
punkty: 3

Który ze sposobów zatrzymania autobusu przed skrzyżowaniem na jezdni suchej jest właściwy?

  Wciśnięcie pedału sprzęgła, a następnie hamulca.
  Jednocześne wciśnięcie pedału sprzęgła i hamulca.
  Wciśnięcie pedału hamulca, a w końcowej fazie hamowania - pedału sprzęgła.

Pytanie nr 14

Id: 7684
punkty: 3

W którym z wymienionych przypadków, uzyskuje się największą skuteczność hamowania autobusu przy pomocy hamulca silnikowego?

  Przy niskich obrotach silnika.
  Przy wysokich obrotach silnika.
  Przy małej prędkości autobusu.

Pytanie nr 15

Id: 7685
punkty: 3

Którą z wymienionych czynności powinieneś wykonać, aby rozpocząć hamowanie silnikiem?

  Włączyć wyższy bieg, aby silnik miał niskie obroty.
  Włączyć bieg neutralny ("luz").
  Zredukować bieg na niższy, aby wzrosły obroty silnika.

Pytanie nr 16

Id: 7686
punkty: 3

Które z wymienionych czynności powinieneś wykonać, hamując gwałtownie autobusem w sytuacji awaryjnej?

  Najpierw hamować retarderem, a potem hamulcem zasadniczym.
  Najpierw wcisnąć sprzęgło, a potem hamulec zasadniczy.
  Wcisnąć jednocześnie pedał hamulca i sprzęgła do oporu i kontrolować tor ruchu pojazdu

Pytanie nr 17

Id: 7859
punkty: 3

Jakie może być następstwo długotrwałej jazdy autobusem, gdy wskaźnik obrotomierza znajduje się cały czas na czerwonym polu?

  Optymalizacja zużycia paliwa.
  Uszkodzenie silnika.
  Wzrost wydajności silnika.

Pytanie nr 18

Id: 8864
punkty: 3

Jak należy się zachować w przypadku pomylenia zjazdu na drodze o wzmożonym ruchu?

  Zatrzymać się przed pierwszą sygnalizacją świetlną, aby zapytać pieszych o dalszą drogę.
  Podczas nieprzerwanej jazdy sprawdzić na mapie drogę powrotną.
  Jechać dalej do miejsca w którym będzie możliwe bezpieczne zatrzymanie pojazdu.

Pytanie nr 19

Id: 8866
punkty: 3

Jak zachowasz się w sytuacji, która zmusi Cię do kontynuuowania jazdy za pojazdem nauki jazdy, bez możliwości bezpiecznego wykonania manewru wyprzedzania?

  Zachowam odpowiednią odległość, mając na uwadze błędy jakie może popełnić kierujący pojazdem nauki jazdy.
  Użyję sygnału dźwiękowego aby kierujący tym pojazdem mnie zauważył.
  Włączę światła awaryjne jadąc w odpowiedniej odległości za nim.

Pytanie nr 20

Id: 8867
punkty: 3

Jedziesz po drodze z maksymalną dozwoloną prędkością, pomimo tego widzisz zbliżający się z tyłu pojazd, który mruga światłami. Co zrobisz w tej sytuacji?

  Na chwilę wcisnę pedał hamulca, aby pokazać światła hamowania.
  Zwiększę prędkość, aby utrzymać odstęp pomiędzy pojazdami.
  Zjadę do prawej krawędzi drogi, umożliwiając wykonanie manewru wyprzedzania.

strona 2 z 3