Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych – akcje ratunkowe po wypadku

strona 1 z 1

Pytanie nr 1

Id: 6934
punkty: 3

Jak powinieneś postąpić w przypadku agresywnego, utrudniającego kierowanie pojazdem zachowania pasażera względem Ciebie lub innych podróżnych?

  Kontynuować jazdę do najbliższego komisariatu policji.
  Zatrzymać pojazd i wezwać odpowiednie służby.
  Nie podejmować żadnych działań.

Pytanie nr 2

Id: 6935
punkty: 3

W jakiej odległości za pojazdem należy umieścić trójkąt ostrzegawczy w celu zabezpieczenia miejsca wypadku na drodze ekspresowej?

  100 m.
  30-50 m.
  10 m.

Pytanie nr 3

Id: 6936
punkty: 3

O co, w pierwszej kolejności, masz obowiązek zadbać w przypadku pożaru autokaru, którym kierujesz?

  O bezpieczeństwo pasażerów i własne.
  O zminimalizowanie uszkodzeń pojazdu.
  O przewożony bagaż.

Pytanie nr 4

Id: 6938
punkty: 3

Jak się powinieneś zachować, gdy wewnątrz autokaru, którym kierujesz, wybuchł pożar?

  Dojechać do najbliższego parkingu i rozpocząć ewakuację pasażerów.
  Zatrzymać pojazd, uruchomić gaśnicę i próbować samodzielnie ugasić ogień.
  Zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i rozpocząć ewakuację pasażerów.

Pytanie nr 5

Id: 7771
punkty: 3

W trakcie przewożenia pasażerów autobusem turystycznym zauważyłeś dym wydobywający się z komory silnika. Które z wymienionych działań powinieneś podjąć natychmiast po zatrzymaniu pojazdu?

  Spróbować ugasić pożar.
  Oddalić się jak najszybciej od autobusu.
  Ewakuować przewożone osoby.

Pytanie nr 6

Id: 7772
punkty: 3

W którym miejscu na drodze powinieneś zatrzymać swój pojazd, gdy dostrzeżesz przed sobą osoby ranne i rozbite pojazdy oraz podjeżdżające do nich pojazdy służb ratowniczych?

  Jak najbliżej ofiar wypadku.
  W miejscu zapewniającym odpowiedni dostęp pojazdów ratowniczych do rannych i rozbitych pojazdów.
  Jak najbliżej rozbitych pojazdów.

Pytanie nr 7

Id: 7773
punkty: 3

Z jaką częstotliwością należy uciskać klatkę piersiową osoby dorosłej, którą resuscytujesz?

  100-120 ucisków na minutę.
  60-80 ucisków na minutę.
  140-160 ucisków na minutę.

Pytanie nr 8

Id: 7774
punkty: 3

Który sposób uciskania klatki piersiowej jest właściwy, gdy przy wykonujesz masaż serca osoby dorosłej?

  Uciskanie dwoma rękami ułożonymi pośrodku klatki piersiowej.
  Uciskanie jedną ręką ułożoną tuż poniżej mostka.
  Uciskanie dwoma palcami ułożonymi na klatce piersiowej nad sercem.

strona 1 z 1