Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania, różne pola widzenia kierowców

strona 2 z 2

Pytanie nr 11

Id: 7737
punkty: 2

W którym przypadku zmiana zaplanowanej trasy przejazdu jest najbardziej wskazana?

  Gdy występują niewielkie nierówności drogi.
  Gdy występują okresowe opady deszczu.
  Gdy występują bardzo złe warunki pogodowe i droga jest oblodzona.

Pytanie nr 12

Id: 7738
punkty: 2

Czy fakt, że jedziesz we mgle, ma wpływ na długość drogi hamowania?

  Tak, może się ona zwiększyć ze względu na zawilgocenie jezdni.
  Tak, może się ona zmniejszyć ze względu na zwiększoną przyczepność opony do nawierzchni jezdni.
  Nie, nie zwiększa się ani nie zmniejsza, bo mgła i wilgotność nie ma na nią wpływu.

Pytanie nr 13

Id: 7739
punkty: 2

W którym z wymienionych przypadków silny boczny wiatr ma największy wpływ na stabilność jazdy pojazdem członowym?

  Podczas przewozu ładunku o dużej masie.
  Podczas jazdy bez ładunku i przy dużej powierzchni bocznej zespołu pojazdów.
  Podczas jazdy bez ładunku i przy małej powierzchni bocznej zespołu pojazdów.

Pytanie nr 14

Id: 8828
punkty: 2

Jak należy się zachować w przypadku pomylenia zjazdu na drodze o wzmożonym ruchu?

  Zatrzymać się przed pierwszą sygnalizacją świetlną, aby zapytać pieszych o dalszą drogę.
  Podczas nieprzerwanej jazdy sprawdzić na mapie drogę powrotną.
  Jechać dalej do miejsca, w którym będzie możliwe bezpieczne zatrzymanie pojazdu.

strona 2 z 2