Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Akcje ratunkowe

strona 2 z 3

Pytanie nr 11

Id: 6453
punkty: 3

Które z wymienionych zachowań wobec rannego w wypadku, może skutkować odpowiedzialnością karną?

  Zaniechanie udzielenia jakiejkolwiek pomocy.
  Każde nieprofesjonalne działanie ratownicze.
  Każde nieprofesjonalne i błędne działanie ratownicze.

Pytanie nr 12

Id: 6454
punkty: 3

Jakie są najistotniejsze informacje dla służb ratowniczych, określające miejsce wypadku drogowego?

  Nazwa ulicy i numer posesji lub numer drogi, nazwa najbliższej miejscowości, słupek kilometrowy.
  Numer telefonu informującego.
  Jedynie nazwa najbliższej miejscowości.

Pytanie nr 13

Id: 6455
punkty: 3

Co należy zrobić w przypadku poważnego zranienia przedramienia wywołującego krwotok?

  Unieść rękę powyżej wysokości serca bez opatrywania.
  Założyć opaskę uciskową powyżej rany.
  Zrobić opatrunek uciskowy jałowy z gazy i unieruchomić.

Pytanie nr 14

Id: 6456
punkty: 3

Co powinien zrobić kierujący na autostradzie, gdy podczas jazdy zrobi mu się duszno, wystąpią dreszcze, zdrętwieją ręce i poczuje ból w okolicy żołądka oraz szum w uszach?

  Przyspieszyć i jechać do szpitala.
  Ostrożnie zjechać na pas awaryjny, wezwać Ratownictwo Medyczne i rozpiąć pasy.
  Otworzyć okno i jechać do szpitala.

Pytanie nr 15

Id: 6457
punkty: 3

Jak powinieneś postąpić, gdy jesteś świadkiem upadku z czterokołowca, a ofiara ma uraz głowy, z widocznym krwawym wyciekiem z nosa lub ucha?

  Unieruchomić głowę i kręgosłup szyjny i założyć opatrunek osłaniający.
  Nałożyć opatrunki uciskowe na miejsca krwawiące.
  Nie dotykać poszkodowanego.

Pytanie nr 16

Id: 6458
punkty: 3

Jakie uszkodzenia zazwyczaj towarzyszą ciężkim urazom głowy po upadku z czterokołowca?

  Uszkodzenia kręgosłupa lędźwiowego.
  Uszkodzenia kręgosłupa piersiowego.
  Uraz kręgosłupa szyjnego i czaszki.

Pytanie nr 17

Id: 6459
punkty: 3

Pod który z podanych numerów powinieneś zadzwonić, aby wezwać karetkę pogotowia ratunkowego na miejsce wypadku drogowego?

  997
  998
  112 lub 999

Pytanie nr 18

Id: 6461
punkty: 3

Która z wymienionych czynności należy do obowiązków kierowcy uczestniczącego w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny?

  Ustalenie przebiegu wypadku.
  Ustalenie sprawcy wypadku.
  Pozostanie na miejscu zdarzenia.

Pytanie nr 19

Id: 6462
punkty: 3

Jak należy prawidłowo rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową małego dziecka (przedszkolaka), u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia, prowadzoną przez jednego ratownika?

  5 wdechów wstępnych, następnie 30 uciśnięć i 2 wdechy.
  15 uciśnięć i następnie 2 wdechy.
  30 uciśnięć i następnie 2 wdechy.

Pytanie nr 20

Id: 6463
punkty: 3

Jadąc zimą spotykasz na poboczu sinego, półprzytomnego, wyziębionego człowieka. Jak należy mu pomóc?

  Podać mu gorący napój.
  Podać mu alkohol.
  Wezwać zespół ratownictwa medycznego, zabrać go do samochodu, okryć i powoli ogrzewać.

strona 2 z 3