Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia

strona 5 z 5

Pytanie nr 41

Id: 10043
punkty: 3

W którym z wymienionych miejsc na drodze, możesz poruszać się samochodem osobowym z prędkością 60 km/h w godzinach od 8.00 do 20.00?

  Strefa zamieszkania.
  Obszar zabudowany.
  Obszar niezabudowany.

Pytanie nr 42

Id: 10045
punkty: 3

Z jaką prędkością masz prawo poruszać się kierując samochodem osobowym z przyczepą lekką po autostradzie?

  70 km/h.
  80 km/h.
  100 km/h.

strona 5 z 5