Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób

strona 3 z 4

Pytanie nr 21

Id: 6590
punkty: 2

Na co, przede wszystkim, powinieneś zwrócić uwagę podczas tankowania motoroweru?

  Aby nie napełniać więcej niż 3/4 pojemności zbiornika.
  Aby nie rozlać benzyny na gorący silnik lub rozgrzane elementy układu wydechowego.
  Aby silnik motoroweru był włączony.

Pytanie nr 22

Id: 7170
punkty: 2

Której z tych czynności nie masz prawa wykonywać, gdy kierujesz motocyklem?

  Przewozić dziecka w wieku do 7 lat.
  Korzystać podczas jazdy z telefonu komórkowego wymagającego trzymania go w ręku.
  Korzystać ze wskazań nawigacji GPS.

Pytanie nr 23

Id: 7171
punkty: 2

Czy masz prawo kierować holowanym motocyklem, jeśli nie posiadasz prawa jazdy uprawniającego do kierowania nim?

  Nie.
  Tak, jeśli motocykl jest holowany na połączeniu sztywnym.
  Tak, niezależnie od rodzaju połączenia.

Pytanie nr 24

Id: 7253
punkty: 2

Na co nie możesz pozwolić pasażerowi, którego przewozisz motocyklem?

  Na rozmowę przez telefon komórkowy.
  Na rozmowę z Tobą.
  Na jazdę bez kasku ochronnego.

Pytanie nr 25

Id: 7509
punkty: 2

Czy dozwolone jest przewożenie pasażera znajdującego się w stanie nietrzeźwości?

  Tak, na tylnym siedzeniu motocykla.
  Tak, ale tylko w przyczepie ciągniętej przez motocykl.
  Tak, w bocznym wózku.

Pytanie nr 26

Id: 7510
punkty: 2

Zamierzasz holować motocyklem inny motocykl. W jaki sposób oba pojazdy powinny być ze sobą połączone?

  Połączeniem giętkim, w sposób wykluczający możliwość odczepienia.
  Połączeniem giętkim, w sposób umożliwiający łatwe odczepienie.
  Połączeniem sztywnym.

Pytanie nr 27

Id: 7511
punkty: 2

Jakiej wielkości nie ma prawa przekraczać rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez motocykl?

  Masy własnej motocykla, jednak nie może być większa niż 100 kg.
  Rzeczywistej masy całkowitej motocykla.
  Rzeczywistej masy całkowitej motocykla pomniejszonej o 40%.

Pytanie nr 28

Id: 7566
punkty: 2

Którą z wymienionych zasad powinieneś stosować podczas tankowania motocykla?

  Zbiornik paliwa należy napełniać w około 60 procentach.
  Nie rozlewać paliwa na gorące elementy układu wydechowego.
  Silnik motocykla powinien być włączony.

Pytanie nr 29

Id: 7567
punkty: 2

Czy wolno Ci przewozić motocyklem jednośladowym pasażera znajdującego się w stanie po użyciu środków działających podobnie do alkoholu?

  Tak, jeśli uważasz, że nie zagrozi to bezpieczeństwu jazdy.
  Tak, pod warunkiem, że jedziesz po drodze gruntowej.
  Nie.

Pytanie nr 30

Id: 7568
punkty: 2

W jakich warunkach wolno Ci przewozić motocyklem pasażera, który jest w stanie nietrzeźwości?

  W każdych warunkach.
  Tylko wtedy, gdy jest on przewożony w bocznym wózku.
  Tylko wtedy, gdy ograniczysz prędkość jazdy do 30 km/h.

strona 3 z 4