Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Akcje ratunkowe

strona 2 z 2

Pytanie nr 11

Id: 6646
punkty: 3

Co należy zastosować do opatrzenia silnie krwawiącej rany?

  Wyłącznie jałową gazę.
  Opatrunek uciskowy.
  Jodynę i gencjanę.

Pytanie nr 12

Id: 7545
punkty: 3

Jak powinieneś zachować się, gdy poszkodowany w wypadku odzyska świadomość i chce się oddalić?

  Nawiązać rozmowę i próbować przekonać go do pozostania na miejscu do chwili przyjazdu służb medycznych.
  Zalecić wizytę u lekarza pierwszego kontaktu i pozwolić na oddalenie się.
  Podać leki uspokajające lub przeciwbólowe, a następnie zalecić oczekiwanie na przyjazd służb medycznych.

Pytanie nr 13

Id: 7546
punkty: 3

W jaki sposób należy opatrzyć silnie krwawiącą ranę?

  Założyć opatrunek uciskowy z gazy i bandaża.
  Odkazić ranę jodyną lub gencjaną.
  Osłonić ranę sterylną gazą.

Pytanie nr 14

Id: 7547
punkty: 3

Na czym polega właściwe telefoniczne wezwanie pomocy do wypadku drogowego?

  Na poinformowaniu operatora jedynie o miejscu wypadku.
  Na upewnieniu się, że operator przyjął całą informację o wypadku.
  Na poinformowaniu operatora jedynie o rodzaju zdarzenia oraz liczbie poszkodowanych osób.

Pytanie nr 15

Id: 7548
punkty: 3

Jak długo, przed rozpoczęciem resuscytacji krążeniowo-oddechowej, powinieneś sprawdzać, czy osoba nieprzytomna oddycha?

  Przez 5 sekund.
  Przez 10 sekund.
  Przez 30 sekund.

Pytanie nr 16

Id: 7549
punkty: 3

Którą stroną koca termoizolacyjnego należy nakryć poszkodowanego, aby ochronić go przed utratą ciepła?

  Złotą stroną na zewnątrz.
  Srebrną stroną na zewnątrz.
  Bez znaczenia, którą stroną.

Pytanie nr 17

Id: 7550
punkty: 3

Gdzie należy uciskać klatkę piersiową prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową?

  Wyłącznie w dolnej części klatki piersiowej.
  Wyłącznie w górnej części klatki piersiowej.
  Na środku klatki piersiowej.

Pytanie nr 18

Id: 7551
punkty: 3

W jakich okolicznościach należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej?

  Gdy jest nieprzytomny i nie oddycha.
  Gdy jest nieprzytomny, oddycha i nie odniósł widocznych urazów.
  Gdy jest przytomny i wyczerpany fizycznie.

Pytanie nr 19

Id: 9489
punkty: 3

Jak należy zabezpieczyć poszkodowanego w wypadku drogowym, który jest przytomny, ale ma uraz głowy, który krwawi?

  Ułożyć płasko i założyć jałowy opatrunek z gazy na ranę.
  Ułożyć w pozycji półsiedzącej, założyć jałowy opatrunek z gazy na ranę i uspokoić.
  Ułożyć w pozycji leżącej na boku (bocznej ustalonej) bez opatrywania.

strona 2 z 2