Poradnik do nauki
Poradnik do nauki

Poradnik do nauki

Bazę pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy można podzielić ze względu na:

  • zakresy (podstawowy i specjalistyczny)

  • kategorie (np. A, B, B1, C, ...)

  • działy (np. "Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej", ...)

  • bloki tematyczne w ramach działu (np. "Znaki ostrzegawcze", "Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną", ...)

Opis zasad egzaminowania znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury. Na tej stronie jest również udostępniena baza pytań do pobrania.

Jak przeglądać i rozwiązywać pytania?

Wchodzimy na stronę główną i wybieramy jeden z zakresów pytań. Zakres podstawowy nie jest podzielony na kategorie ponieważ obejmuje zagadnienia wspólne dla wszystkich kategorii. Zakres specjalistyczny jest podzielony według kategorii.

Po wybraniu zakresu i ewentualnie kategorii, widzimy listę bloków tematycznych, pogrupowaną według działów. Przy każdym bloku jest też podana liczba pytań w danym bloku. Klikamy na blok aby przejść do rozwiązywania pytań.

Lista pytań należących do wybranego bloku jest podzielona na strony, na każdej stronie (z wyjątkiem ostatniej) jest po 10 pytań.

Przy każdym pytaniu jest numer kolejny pytania w bloku oraz liczba punktów przyznawanych na egzaminie za to pytanie (szczegółowe zasady punktacji i progu zdawalności są opisane na wyżej wymienionej stronie Ministerstwa Infrastruktury).

Pytanie może mieć zdjęcie lub wideo. Aby uruchomić wideo, należy kliknąć przycisk.

Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie od razu pojawia się informacja, czy jest ona poprawna. Można spróbować wybrać inną odpowiedź. Po zakończeniu można wyczyścić wszystkie pytania na stronie i odpowiedzie jeszcze raz.

Udzielone odpowiedzi zapisują się w przeglądarce komputera.